69012
รหัสทัวร์
ธ.ค. 61
เดินทาง
7 วัน 4 คืน
ระยะเวลา
EMIRATE AIRLINE (EK)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

  • มิวนิค นอยชวานสไตน์ นูเรมเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
  • โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ เวือร์ซบวร์ค – แฟรงก์เฟริต
  • โคโลญ – ช้อปปิ้ง DESIGNER OUTLET ROERMOND ดุสเซลดอร์ฟ

โปรแกรมการเดินทาง

  • วันหนึ่ง กรุงเทพฯ
  • วันสอง ดูไบ – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
  • วันสาม จัตุรัสมาเรียน – พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก
  • วันสี่ โรเธนเบิร์ก – วูร์ซเบริ์ก – แฟรงก์เฟริต
  • วันห้า ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงก์เฟริต – จตุรัสโรเมอร์
  • วันหก โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์ – DESIGNER OUTLET ROERMOND
  • วันเจ็ด ดูไบ – กรุงเทพ