26001
รหัสทัวร์
ก.พ.-มี.ค.
เดินทาง
4 วัน 3 คืน
ระยะเวลา
Thai Vietjet (VZ)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

  • นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง เยือนฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและน่าอยู่
  • พิเศษสุด! พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน (บนบาน่าฮิล์ 1 คืน) 3 ดาว 1 คืน
  • ฟรี Wifi On Bus ฟรีเสือยืดเวียดนาม คนละ 1ตัว (เมนูพิเศษกุ้งมังกร)
  • สายการบิน : Thai Veitjet(VZ)
  • เดินทาง : กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562

โปรแกรมการเดินทาง

  • วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
  • วันที่สอง : พระราชวังไดโนย – ดานัง – นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ – สะพานสีทอง
  • วันที่สาม : บานาฮิลล์ – สวนสนุก Fantasy Park – สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น
  • วันที่สี่ : ดานัง – ตลาดฮาน – วัดลิงสนามบินดานัง – กรุงเทพ