38003
รหัสทัวร์
ม.ค.-ก.พ.
เดินทาง
4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Emirate Airlines (EK)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย “THE VANETIAN”
 • เกาะลันเตา  ขึ้นกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
 • นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วัดเจ้าแม่กวนอิม
 • ซากวิหารโบสถ์เซ็นพอลล์   ช๊อปปิ้งเซนาโดสแควร์
 • นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
 • หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม
 • เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
 • แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
 • ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT
 • สุดฟินส์…ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
 • โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) AIRBUS A380 บินหรูเครื่องบิน  2 ชั้นลำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท
 • วันที่สอง : (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพัสเบย์ – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว -กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต
 • วันที่สาม : ฮ่องกง –  มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม – โบสถ์เซ็นพอลล์ – เซนาโดสแควร์ – THE VENETIAN
 • วันที่สี่ : มาเก๊า – ฮ่องกง – ช้อปปิ้งนาธาน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ