25002
รหัสทัวร์
ม.ค.-มี.ค.
เดินทาง
3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Cathay Pacific (CX)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

  • นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
  • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน
  • ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต
  • เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์  นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

โปรแกรมการเดินทาง

  • วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา – ช้อปปิ้งซิตี้เกท – ส่งที่พัก
  • วันที่สอง : ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
  • วันที่สาม : รีพัลเบย์ – วิคตอเรีย พีค (Mid Level) – โรงงานจิวเวอรี่-ร้านหยก – วัดแชกง –
    อิสระช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ