38001
รหัสทัวร์
ม.ค.-ก.พ.
เดินทาง
3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Emirates Airline (EK)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
 • นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
 • หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
 • เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
 • ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
 • ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT
 • สุดฟินส์…ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
 • การันตีพักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว ใจกลางแหล่งช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ถนนนาธาน

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท
 • วันที่สอง : กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต
 • วันที่สาม : (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพัสเบย์ – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – เทพเจ้าหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม –  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ