64014
รหัสทัวร์
ม.ค. – มี.ค. 62
เดินทาง
6 วัน 4 คืน
ระยะเวลา
Emirate Airlines (EK)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • ชมพระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณเฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด มหาวิหารคาซาน ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลล์
  พระราชวังเเคทเธอรีน ชมห้องอําพัน มหาวิหารเซนต์ไอเเซค
 • พิเศษ!!ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
 • **คนไทยไม่ต้องทําวีซ่า**

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • วันที่สอง พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – โบสถ์คาซาน
 • วันที่สาม Snow Festival เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน – พระราชวังแคทเธอรีน
 • วันที่สี่ ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – พิพิธภัณฑ์สัตว์สตาฟ – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
 • วันที่ห้า มหาวิหารเซนต์ไอแซค – Outlet Village Pulkovo
 • วันที่หก ดูไบ – กรุงเทพฯ