69011
รหัสทัวร์
26 ธ.ค. – 3 ม.ค.
เดินทาง
9 วัน 6 คืน
ระยะเวลา
EMIRATE AIRLINE (EK)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • ปารีส หอไอเฟล ลูเซิร์น แองเกลเบิร์ก มิลาน ปิซ่า กรุงโรม วาติกัน La Valle และ The Mall Outlet
 • พิเศษ!! พิชิตยอดเขาทิตลิส
 • ล่องเรือบาโตมุชชมความงามของแม่น้ำแซน
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ La Vallee Village Outlet / LECCIO THE MALL OUTLET
 • ชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
 • ถ่ายภาพคู่กับ หอเอนปิซ่า
 • เข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ
 • วันที่สอง ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ร้านค้าปลอดภาษี-ล่องเรือบาโตมูซ
 • วันที่สาม La Vallee Village Outlet – เมืองดิฌง
 • วันที่สี่ ดิฌง – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเพล – รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
 • วันที่ห้า แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – มิลาน
 • วันที่หก มิลาน – ปิซ่า – หอเอนแห่งเมืองปิซ่า – พราโต้