69001
รหัสทัวร์
ม.ค. – มี.ค. 62
เดินทาง
6 วัน 3 คืน
ระยะเวลา
EMIRATE AIRLINE (EK)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
 • ชมการแสดงละครสัตว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส
 • จตุรัสแดง นั่งเมโทรชมสถานีรถไฟใต้ดิน
 • ชมพระราชวังเครมลิน
 • ชมพิพิธภัณฑ์อาร์มเมอรี่แชมเบอร์
 • ช้อปป้งถนนอารบัทและตลาดอิสมาลอฟกี้

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
 • วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
 • วันที่สาม ซากอร์ส – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส
 • วันที่สี่ สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
 • วันที่ห้า จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – Shopping Mall Alexander Garden – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบิน
 • วันที่หก กรุงเทพฯ