64013
รหัสทัวร์
ม.ค. – ก.พ. 62
เดินทาง
8 วัน 5 คืน
ระยะเวลา
Emirates Airline (EK)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • ล่องเรือเเม่นํ้ามอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดิน จัตุรัสเเดง มูร์มันสท์ เที่ยวคาบสมุทรโคลา
 • หมูบ้านพื้นเมืองซามี นั่งลากเลื่อนฮัสกี้ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ รัสเซียน
 • เซอร์คัส พระราชวังเครมลิน **พิเศษ!!! เที่ยวคาบสมุดโคลา ล่าเเสงเหนือ ณ มูร์มันสท์ 3 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่สอง สุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – ล่องเรือ
 • วันที่สาม มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – จัตุรัสแดง – คาบสมุทรโคลา – มูร์มันสก์ – กิจกรรมล่าแสงเหนือ
 • วันที่สี่ มูร์มันสก์ – หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามี – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – Husky Sledding – กิจกรรมล่าแสงเหนือ
 • วันที่ห้า เมืองมูร์สมันสก์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – อนุสาวรีย์อโลชา – พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ – กิจกรรมล่าแสงเหนือ
 • วันที่หก เมืองมูร์มันสก์ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์ – รัสเซียน เซอร์คัส
 • วันที่เจ็ด ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ – สนามบิน
 • วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ