18012
รหัสทัวร์
ส.ค.-ธ.ค. 61
เดินทาง
10 วัน 7 คืน
ระยะเวลา
Thai Airways (TG)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
 • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี
 • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague)
 • พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย
 • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
 • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เมนูพิเศษ,, เป็ดอบโบฮีเมียน ขาหมูเยอรมัน และ ซุปกุลาซ
 • โดยสายการบิน : Thai Airways (TG)
 • เดินทาง :ส.ค.-ธ.ค.

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันที่ 1 :กรุงเทพ
 • วันที่ 2 :กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 • วันที่ 3 :บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา
 • วันที่ 4 :บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
 • วันที่ 5 :ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ
 • วันที่ 6 :เชสกี้ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น
 • วันที่ 7 :ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก
 • วันที่ 8 :อินส์บรูค – ฮัลสตัท – เวียนนา
 • วันที่ 9 :เวียนนา – กรุงเทพฯ
 • วันที่ 10 :กรุงเทพฯ