69002
รหัสทัวร์
มี.ค. 62
เดินทาง
7วัน 4คืน
ระยะเวลา
Emirate Airlines (EK)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • ปารีส  หอไอเฟล ประตูชัย  พระราชวังแวร์ซายส์
 • บรูจจ์ บรัสเซลล์ สวนเคอเคนฮอฟ อัมสเตอร์ดัม
 • หมู่บ้านกังหัน และล่องเรือหลังคากระจก ROSADA OUTLET
 • เข้าชม สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ (Keukenhof)

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันแรก กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่สอง ดูไบ–หอไอเฟล–ประตูชัย–พีระมิดแก้วหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ล่องเรือบาโตมุช
 • วันที่สาม พระราชวังแวร์ซายส์-แกลลอเรียลาฟาแยตต์
 • วันที่สี่ เมืองบรูจจ์–ศาลาว่าการเมือง–หอประชุมสงฆ์–กรุงบรัสเซลส์–จัตุรัสกรองปลาซ
 • วันที่ห้า บรัสเซลส์-อะตอมเมียม- DESIGNER OUTLET ROSADA -ลิเซ่-สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ-อัมสเตอร์ดัม
 • วันที่หก อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-จัตุรัสแดม-หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์-สนามบิน
 • วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ