18001
รหัสทัวร์
ก.ย.-พ.ย.
เดินทาง
8วัน 5คืน
ระยะเวลา
Finnair (AY)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • ย้อนอดีตสู่ค่ายกักกัน เอาซ์วิทช์ (Auschwitz concentration camps) เป็นค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุด ในบรรดาค่ายกักกันของนาซี
 • เที่ยวเมืองวอร์ซอ เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโปแลนด์ อันเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์
 • ชมเหมืองเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • ชมปราสาทมาลบอร์ก ปราสาทสไตล์โกธิคที่สร้างด้วยอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • โดยสายการบิน : FINNAIR (AY)
 • เดินทาง : ก.ย.-พ.ย.

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันที่ 1 :กรุงเทพฯ
 • วันที่ 2 :เฮลซิงกิ – คราคูฟ – เชสโตโชวา – คราคูฟ
 • วันที่ 3 :คราคูฟ – เหมืองเกลือเวียลิซก้า – พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ – วรอตสวัฟ
 • วันที่ 4 :วรอตสวัฟ – พอสนัน
 • วันที่ 5 :พอสนัน – โทรุน – กดังสค์
 • วันที่ 6 :กดังสค์ – ปราสาทมาลบอร์ก – วอร์ซอ
 • วันที่ 7 :วอร์ซอ – เฮลซิงกิ
 • วันที่ 8 :กรุงเทพฯ