26001
รหัสทัวร์
ก.ย.-พ.ย.
เดินทาง
7วัน 4คืน
ระยะเวลา
Qatar Airways (QR)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • ชมมหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano)(ถ่ายรูปด้านนอก) มหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค
 • เวนิส เมสเตร Venice Mestre ฝั่งแผ่นดินใหญ่ (ระยะทาง264กม./4ชม.)
 • ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอื้น หรือบางคนเรียกว่า “สะพานแห่งการทอดถอนใจ”
 • โดยสายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
 • เดินทาง :ก.ย.-พ.ย.

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันที่ 1 :กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • วันที่ 2 :สนามบินมิลาโน มัลเพนซา – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – เมสเตร
 • วันที่ 3 :เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – เมืองโบโลญญ่า
 • วันที่ 4 :โบโลญญ่า – ลาสเปเซีย – ชิงเกว แตร์เร – เมืองปิซ่า – จัตุรัสดูโอโม่ – หอเอนปิซ่า
 • วันที่ 5 :ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – นครวาติกัน – กรุงโรม
 • วันที่ 6 :กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – จัตุรัสโรมัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชีอิตาลี
 • วันที่ 7 :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ