18001
รหัสทัวร์
พ.ย.-ธ.ค.
เดินทาง
10วัน 7คืน
ระยะเวลา
Thai Airways (TG)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน
 • ชม 2 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม และ หอเอนปิซ่า
 • ขึ้น รถไฟพิชิต ยอดเขาจุง เฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
 • เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลก
 • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
 • โดยสายการบิน : Thai Airways (TG)
 • เดินทาง :พ.ย.-ธ.ค.

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันที่ 1 :กรุงเทพฯ
 • วันที่ 2 :กรุงเทพฯ – โรม – โคลอสเซี่ยม – วาติกัน – ปิซ่า
 • วันที่ 3 :ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เวนิส เมสเตร้
 • วันที่ 4 :เมสเตร้ – เกาะเวนิส – มิลาน
 • วันที่ 5 :มิลาน – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเกน
 • วันที่ 6 :อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ซังคท์กัลเลิน
 • วันที่ 7 :ซังคท์กัลเลิน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค
 • วันที่ 8 :อินส์บรูค – ฮัลสตัท – เวียนนา
 • วันที่ 9 :เวียนนา – สนามบิน
 • วันที่ 10 :กรุงเทพฯ