18004
รหัสทัวร์
2-22 ต.ค. 61
เดินทาง
7วัน 4คืน
ระยะเวลา
Emirate Airlines (EK)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • บินลัดฟ้าสู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก มีสมญานามว่า เป็น “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก”
 • เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว ้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป”
 • ช้อปปิ้งสนุกๆที่เมืองมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่ง แฟชั่นของโลก
 • เที่ยวเมืองเซียน่า (Siena) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
 • เข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica)
 • ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) 1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
 • ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมอืงฟลอเรนซ์ (Florence) ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป
 • โดยสายการบิน : Emirate Airlines (EK)
 • เดินทาง :ต.ค.

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันที่ 1 :กรุงเทพฯ
 • วันที่ 2 :กรุงเทพ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส
 • วันที่ 3 :เวนิส – มิลาน – ปาร์ม่า
 • วันที่ 4 :ปาร์ม่า – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์
 • วันที่ 5 :ฟลอเรนซ์– ซานจีมิญญาโน – เซยีน่า – โรม
 • วันที่ 6 :กรุงโรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามบิน
 • วันที่ 7 :ดูไบ – กรุงเทพฯ