64020
รหัสทัวร์
เทศกาลสงกรานต์
เดินทาง
8 วัน 5 คืน
ระยะเวลา
Emirate Airlines (EK)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

  • ซาเกรบ ซาดาร์ ดูบรอฟนิก ซิเบนิก อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่

โปรแกรมการเดินทาง

  • วันแรก :  สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
  • วันที่สอง : ดูไบ  – ซาเกร็บ – ซาดาร์
  • วันที่สาม : ซาดาร์ – สปลิต – ดูบรอฟนิก
  • วันที่สี่ : ดูบรอฟนิก – เมืองเก่าดูบรอฟนิก – Srd Hill
  • วันที่ห้า : ดูบรอฟนิก – ซิเบนิก – โวดิเซ่ – พลิตวิเซ่
  • วันที่หก : พลิตวิเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาเกร็บ
  • วันที่เจ็ด : ซาเกร็บ – ดูไบ – กรุงเทพ