WC001
รหัสทัวร์
เทศกาลสงกรานต์
เดินทาง
9วัน 6คืน
ระยะเวลา
Qartar Airways (QR)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • ชมความสวยงามของ “น้ำพุเทรวี่” สัญลักษณ์ของกรุงโรม
 • “ล่องเรือ” ชมความสวยงามของ “บลูกร็อตโต้”
 • ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “หอเอนแห่งเมืองปีซ่า”
 • ชม “โบสถ์เซนต์มาร์ค”
 • โดยสายการบิน : Thai Airways (TG)
 • เดินทาง : เม.ย.

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2 : มิลาน – มหาวิหารดูโอโม – ปราสาทสฟอร์เซสโก้ – เวโรน่า – เวนิส
 • วันที่ 3 : เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาโค – ฟลอเรนซ์ – ชมเมือง
 • วันที่ 4 : ฟลอเรนซ์ – เมืองปิซ่า – เซียน่า – เชียนเซียโน เทอร์เม่
 • วันที่ 5 : เชียนเซียโน เทอร์เม่ – ทิโวรี่ – เนเปิ้ลส์ – La Reggia Designer Outlet
 • วันที่ 6 : เนเปิ้ลส์ – เกาะคาปรี – ล่องเรือ บลูกร็อตโต้ – เนเปิ้ลส์
 • วันที่ 7 : เนเปิ้ลส์ – ปอมเปอี – กรุงโรม
 • วันที่ 8 : โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม -เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – เดินทางกลับ
 • วันที่ 9 : กรุงเทพฯ