18028
รหัสทัวร์
ส.ค.61-ม.ค.62
เดินทาง
8วัน 5คืน
ระยะเวลา
Thai Airways (TG)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี
 • เที่ยวชม หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Village) หมู่บ้านปลอดถนน
 • ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ
 • เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรงุ บรัสเซลส์(Brussels)
 • เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก
 • เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ่
 • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่น สูง ตระหง่านคู่นครปารีส
 • ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุง ปารีส
 • โดยสายการบิน : Thai Airways (TG)
 • เดินทาง :ส.ค.61-ม.ค.62

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันที่ 1 :กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต
 • วันที่ 2 :แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – โคโลญ – ดุสเซลดอร์ฟ
 • วันที่ 3 :ดุสเซลดอร์ฟ – หมู่บ้านกีธูร์น – อัมส์เตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก
 • วันที่ 4 :อัมส์เตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหัน ลมซานสคันส์ – กรุงเฮก – บรัสเซลล์
 • วันที่ 5 :บรัสเซลล์ – ลิลล์ – ล่องเรือบาโตมุช – ปารีส
 • วันที่ 6 :ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ช๊อปปิ้ง
 • วันที่ 7 :ปารีส – สนามบิน
 • วันที่ 8 :กรุงเทพฯ