18005
รหัสทัวร์
ส.ค.-ธ.ค.
เดินทาง
9วัน 6คืน
ระยะเวลา
EVA AIR (ฺBR)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) บ้านเกิดของนักดนตรีเอก “โมสาร์ท”
 • ถ่ายรูปกับหลังคาทองคำ (Golden Roof) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค (Innsbruck)
 • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
 • ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค (Munich)
 • เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary)
 • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย
 • เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค
 • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
 • โดยสายการบิน : EVA AIR (BR)
 • เดินทาง :ส.ค.-ธ.ค.

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันที่ 1 :กรุงเทพฯ
 • วันที่ 2 :กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
 • วันที่ 3 :ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – อินส์บรูค
 • วันที่ 4 :ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
 • วันที่ 5 :มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก
 • วันที่ 6 :ปราสาทปราก – กรุงบราติสลาว่า
 • วันที่ 7 :บราติสลาว่า – Outlet – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 • วันที่ 8 :บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL – เวียนนา – สนามบิน
 • วันที่ 9 :กรุงเทพฯ