64002
รหัสทัวร์
มี.ค. 62
เดินทาง
8 วัน 5 คืน
ระยะเวลา
Emirate Airlines (EK)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์เเลนด์ 8 วัน **Tulip Festival**
  **ชมทิวลิป ณ สวนเคอเคนฮอฟ**
 • เเฟรงก์เฟริ์ต โคโลญ บรัสเซลส์ จัตุรัสกรองปราซ อัมสเตอร์ดัม เทศกาลดอกทิวลิป หมู่บ้านซานว์สคันส์ หมูบ้านประมงโวเลนดัม
  **ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท เเละค่าทิป

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
 • วันที่สอง ดูไบ – แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์
 • วันที่สาม โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – Designer Outlet Roermond
 • วันที่สี่ โคโลญญ์ – บรูจจ์ – เกนท์
 • วันที่ห้า Oudenaarde – บรัสเซลส์ – รอตเทอดาม – อัมสเตอร์ดัม – Lelystad
 • วันที่หก Lelystad – กีร์ธฮอร์น – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือกระจก – โรงงานเจียระไนเพชร Gassan – Lelystad
 • วันที่เจ็ด Lelystad – ลิซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – โวเลนดัม – หมู่บ้านกังหัน ซานน์สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม (สนามบิน)
 • วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ