64001
รหัสทัวร์
มี.ค. – เม.ย. 62
เดินทาง
8 วัน 5 คืน
ระยะเวลา
Emirate Airlines (EK)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • ปารีส – บรูจจ์ – เกนท์ – บรัสเซลส์ – รอตเทอดาม-อัมสเตอร์ดัม – กีร์ธโฮร์น – ลิซเซ่ – ซานน์สคันส์
 • ช้อปปิ้ง La Vallee ViLLage Outlet ช้อปปิ้งแกลลอรี่สาฟาแยตต์ ล่องเรือกระจก ชมโรงงานเพชรเจียระไน Gassan
 • พิเศษ!! ล่องเรือชมหมู่บ้าน กีร์ธโฮร์น

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
 • วันที่สอง ดูไบ – ปารีส
 • วันที่สาม ปารีส – เซอร์ริส – La Vallee Village Outlet – ปารีส
 • วันที่สี่ ปารีส – บรูจจ์ – เกนท์ – Oudenaarde
 • วันที่ห้า Oudenaarde – บรัสเซลส์ – รอตเทอดาม – อัมสเตอร์ดัม – Lelystad
 • วันที่หก Lelystad – กีร์ธฮอร์น – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือกระจก – โรงงานเจียระไนเพชร Gassan – Lelystad
 • วันที่เจ็ด Lelystad – ลิซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – หมู่บ้านกังหัน ซานน์สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม – สนามบิน
 • วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ