64003
รหัสทัวร์
มี.ค. – เม.ย. 62
เดินทาง
8วัน 5คืน
ระยะเวลา
Emirate Airlines (EK)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

  • มิลาน เวนิส ชมหอเอนปิซ่า เลวานโต้ นั่งรถไฟชมหมู่บ้านชิงเคว เตรเร ฟลอเรนซ์ โรม เข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
  • พิเศษ!! นั่งรถไฟชมหมู่บ้านชิงเคว เตรเร
  • โดยสายการบิน : Emirate Airlines (EK)
  • เดินทาง : มีนาคม – ช่วงสงกรานต์

โปรแกรมการเดินทาง

  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
  • วันที่ 2 : ดูไบ – มิลาน
  • วันที่ 3 : มิลาน – เวนิส – พระราชวังดอดจ์ – จัตุรัสเซนต์มาร์ค – สะพานถอนหายใจ
  • วันที่ 4 : เวนิส – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – พราโต้
  • วันที่ 5 : พราโต้ – เลวานโต้ – ชิงเคว เตรเร – ลาสเปเซีย – ฟลอเรนซ์ – พราโต้
  • วันที่ 6 : พราโต้ – โรม