59001
รหัสทัวร์
ก.ค. 61 -ม.ค. 62
เดินทาง
3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Air Asia (FD)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์
 • ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า ช่วยในเรื่องการเดิน ทางแคล้วคลาดปลอดภัย
 • ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ St.paul ชิมทาร์ตไข่ เซนาโด้สแควร์ศูนย์รวมสินค้ามากมาย
 • ชมโรงแรมหรู The Venetian Macau
 • ช็อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่ง ช้อปปิ้งศูนย์การค้าติด แอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า
 • ช็อปปิ้งของดีแผ่นดินใหญ่ ผ้าไหม หยก บัวหิมะ
 • ชมวัดผู่โถ่วซือ ไหว้พระพุทธเจ้า 3 พระองค์วัดที่สร้างได้อย่างสวยงามท่ามกลางธรรมชาติ
 • ผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road ซึ่ง เป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติก
 • พระราชวังหยวนหมิง สร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง
 • โชว์สุดอลังการ โชว์Huang Jia Shen Dian Show ที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีน
 • พิเศษ!!! เมนเูป๋าฮื้อ และไวน์แดง
 • โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)
 • เดินทาง : ก.ค. 61 -ม.ค. 62

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันที่ 1 :กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์
 • วันที่ 2 :จูไห่ – วัดผุ่ถ่อ – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก – พระราชวังหยวนหมิง – ชมโชว์Huang Jia Shen Dian Show – ช็อปปิ้งตลาดก๋ง เป่ย – พิเศษ!!เมนเูป๋าฮื้อ เสิร์ฟ พร้อมไวน์แดง
 • วันที่ 3 :จูไห่ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดอาม่า – โบสถเ์ซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – The Venetian Resort – สนามบินนานาชาติมาเก๊า – กรุงเทพฯ