70004
รหัสทัวร์
2-6 มี.ค. 62
เดินทาง
5 วัน 3 คืน
ระยะเวลา
Mongolian Airlines (OM)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • ชมเทศกาลนกอินทรีย์ทองของชาวมองโกเลีย
 • บินตรงโดยสายการบิน Mongolia Airlines (OM)
 • บริการอาหารไป-กลับบนเครื่อง
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษมากมาย ชาบู ชาบู บาบีคิวสไตล์มองโกเลีย
 • พักกรพโจมแบบชาวมองโกเลีย (GER CAMP)
 • สนุกสนานกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – กรุงอูลาบาเตอร์ (ท่าอากาศยานเจงกิสข่าน)
 • วันที่ 2 จัตุรัสซัคบาทาร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ – อนุสาวรีย์รำลึกไซซาน – วัดกันดาน –ตลาดพื้นเมือง – สกีรีสอร์ท
 • วันที่ 3 ชมเทศกาลอินทรีย์ทอง – อุทยานแห่งชาติ TEREJI
 • วันที่ 4 อุทยานแห่งชาติ – เขาหินรูปเต่าขนาดยักษ์ – กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน – อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – กรุงอูลานบาตาร์
 • วันที่ 5 โรงงานทำเสื้อผ้าแคชเมียร์ – มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)