70002
รหัสทัวร์
8 วัน 6 คืน
ระยะเวลา
Mongolian Airlines (OM)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • ชม เมืองคาราโครัม ราชธานีแห่งแรกของมองโกเลีย
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย
 • พระราชวังฤดูหนาวแห่งบอจด์ข่าน
 • วัดกันดาน อนุสาวรีย์เจงกิสข่านขนาดยักษ์
 • ช้อปปิ้งที่ตลาดพื้นเมือง  ห้าง STATE DEPARTMENT และ GOBI Outlet
 • สนุกกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน ขี่ม้าแคะสายพันธุ์ทาคิ ขี่อูฐทะเลทราย เล่นสกีหิมะ
 • สัมผัสประสบการณ์แบบชาวมองโกลกับการนอนกระโจม (GER)

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – กรุงอูลาบาเตอร์ (ท่าอากาศยานเจงกิสข่าน)
 • วันที่สอง กรุงอูลานบาเตอร์ – จัตุรัสซัคบาทาร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย – ตลาดท้องถิ่น BLACK MARKET – พระราชวังฤดูหนาว – อนุสาวรีย์ไซซาน
 • วันที่สาม กรุงอูลาบาเตอร์ – คาราโครัม “Karakorum” – วัดเออร์ดีนซู – อณุสรณ์สถานแห่งจักรวรรดิมองโกล
 • วันที่สี่ ทะเลทรายบายันโกบี – ขี่อูฐสองโหนก – อุทยานแห่งชาติ “Khustain Nuruu”
 • วันที่ห้า กรุงอูลานบาเตอร์ – วัดกันดาน – ซื้อของฝากที่ STATE DEPARTMENT STORE
 • วันที่หก อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – อุทยานแห่งชาติ “GORKHI-TERELJ NATIONAL PARK” – สุนัขลากเลื่อน – ทดลองขี่ม้าทากิ – หินรูปเต่าขนาดยักษ์
 • วันที่เจ็ด สกีรีสอร์ท – กรุงอูลานบาเตอร์ – GOBI Cashmere Outlet
 • วันที่แปด วัดกันดาน – ห้างแชงกรีล่ามอล์ – กรุงอูลาบาเตอร์ (สนามบินเจงกิสข่าน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)