BTN-T003
รหัสทัวร์
5 วัน 4 คืน
ระยะเวลา
Bhutan Airline B3
สายการบิน

Thimphu Tshechu (เทศกาลระบำหน้ากาก) 3 ดาว

ขอนำท่านเดินทางไปยังประเทศภูฏาน 5 วัน 4 คืน พาท่านเข้าชมงาน Thimphu Tshechu หรืองานเทศระบำหน้ากากเป็นงานใหญ่ที่สุดในประเทศภูฏานจัดขึ้น ณ ป้อมปราการเมืองทิมพู หนึ่งปีมีครั้งเดียว เป็นงานที่นักท่องเที่ยวต่างแห่แหนเพื่อเข้าชม เก็บครบหมดสถานที่สำคัญ โดยสายการบิน Bhutan Airlines ชั้น Economy เยี่ยมชมเมืองทั้ง 3 เมืองหลัก  พาโร-ทิมพู-พูนาคา พักโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นชื่อ เข้าชมวัดถ้ำเสือซึ่งเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด เยี่ยมชมสถานอนุรักษ์สัตว์ประจําชาติของภูฏาน และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พื้นบ้าน นำท่านสักการะหลวงพ่อสัจธรรมซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดของภูฏาน เข้าชมป้อมปราการ “ทิมพู ซอง” ซึ่งอยู่ติดกับที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เที่ยวหลายสถานที่ได้เพราะจัดให้ท่านพักที่เมืองทิมพูสองคืน ทัวร์ภูฏานเทศกาลระบำหน้ากาก

ทัวร์ภูฏานเทศกาลระบำหน้ากาก


โดยสายการบิน : Bhutan Airlines (B3)

กำหนดวันเดินทาง:

  • 8-12/9-13/10-14 ตุลาคม 2562
วันที่รายละเอียดการเดินทางอาหารโรงแรม
เช้ากลางวันเย็น
1กรุงเทพ ® เมืองพาโร ®เมืองทิมพู

·สนามบินพาโร ·พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ·ป้อมปราการเมืองพาโร

·วัดตัมโซ ·ด่านชูซอม ·สถูปเมมโมเรียลโชเตน

พาท่านเดินเล่นในเมืองในช่วงเทศการ มีการจัดงานและการแสดงภายในเมือง

ääHotel Phuntsho Pelri

หรือเทียบเท่า

2เมืองทิมพู ®เมืองพูนาคา ®เมืองทิมพู

·จุดชมวิวโดชูล่าและ108สถูป  ·หมู่บ้านล็อบโบซ่า ·วัดชิมิลาคัง ·พูนาคาซอง

äääHotel Phuntsho Pelri

หรือเทียบเท่า

3เมืองทิมพู ®เมืองพาโร

 (ใส่ชุดประจำชาติภูฏานหลังอาหารเช้า)

·เดินทางไปยังป้อมปราการเมืองทิมพู เพื่อเข้าชมเทศการระบำหน้ากาก

·พระใหญ่Buddha dordenma·ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ประจำชาติทาคิน(พาท่านเดินชมตัวเมืองพาโร)·ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน·ป้อมปราการซิมโตก้า

äääOlathang

หรือเทียบเท่า

4เมืองพาโร (ขึ้นเขาทักซัก)

·ทักซัง

äääOlathang

หรือเทียบเท่า

5เมืองพาโร ®กรุงเทพ

·พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ·ป้อมปราการเมืองพาโร

ääX

 

ทัวร์ภูฏานเทศกาลระบำหน้ากาก

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศภูฏาน:

หากท่านสนใจ ทัวร์ภูฏาน แพคเกจภูฏาน แบ็คแพ็คภูฏาน เดินทางส่วนตัวไปภูฏาน พักโรงแรม5ดาวภูฏาน ราคาเป็นกันเองไม่แพง ไม่ต้องเสี่ยงโอนเงินเอง หรือ ปรึกษาเรื่อง เดินทางไปภูฏาน สามารถโทรหาเราได้ที่ 02-0860080 -1 เราการันตีเรื่องวีซ่าภูฏาน พร้อมเอกสารที่ท่านจะได้รับก่อนเดินทางไปภูฏาน

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 9:00 – 18:00

การท่องเที่ยวภูฏาน : https://www.tourism.gov.bt