05007
รหัสทัวร์
มี.ค. – เม.ย. 62
เดินทาง
3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Air Asia (FD)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ และ วัดกุสินารม
 • ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
 • ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม
 • ชมแปลงเกษตรสวนผักลอยน้ำ และ หมู่บ้านทอผ้าใยบัว
 • เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา พักในทะเลสาบอินเล 1 คืน+พักมัณฑะเลย์ 1 คืน + นั่งเครื่องภายในไปกลับ
 • แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 • สายการบิน : Thai Air Asia (FD)
 • เดินทาง : มีนาคม – เมษายน 2562

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันแรก : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา
 • วันที่สอง : มัณฑะเลย์-สนามบินเฮโฮ-รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-วัดแมวลอดห่วง
 • วันที่สาม : เฮโฮ-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ