01001
รหัสทัวร์
พ.ค.-ธ.ค.
เดินทาง
10วัน 7คืน
ระยะเวลา
Emirate Airlines (EK)
สายการบิน

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี Turkey Saver 10 วัน 7 คืน (EK)

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี เดินทางทางพร้อมหัวหน้าทัวร์เยือน เมืองอิสตันบลู ฮิปโปโดรม สุเหราสีนํ้าเงิน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลบาบาเช่ สไปซ์มาร์เก็ต อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน เมืองอีเซียบัต เมืองอีเซียบัท เมืองซานัคคาเช่ เมืองเปอร์กามัม ชมอัซเคลปิออน เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า คาราวานสไลน์ เมืองคูซาดาซึ บ้านพระเเม่มารี เมืองโบราณเอเฟิซุส เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินบัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางเเจ้งเกอเรดม่

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน
 • เมืองทรอย ม้าไม้เมืองทรอย
 • เมืองเปอร์กามัม ชมอัซเคลปิออน
 • เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย
 • เมืองคอนย่า คาราวานสไลน์
 • เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟิซุส
 • เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
 • พิเศษ ! ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / ชมระบำหน้าท้อง Belly Dance
 • Saverพักโรงแรมระดับ 4 ดาว รวมทุกอย่างยกเว้นทิป

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่สอง ดูไบ – อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • วันที่สาม อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ – เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่
 • วันที่สี่ เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย – อัซเคลปิออน – เมืองคูซาดาซึ
 • วันที่ห้า บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิซุส – ร้านเสื้อหนัง – ปามุคคาเล่
 • วันที่หก เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง ฃ
 • วันที่เจ็ด เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมัคลึ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานพรม – โรงงานเซรามิค – เมืองอังคาร่า
 • วันที่แปด เมืองอังคาร่า – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ ฃ
 • วันที่เก้า เมืองอิสตันบูล – สไปซ์มาร์เก็ต – สนามบิน – ดูไบ
 • วันที่สิบ ดูไบ – สุวรรณภูมิ


ทัวร์ตุรกี