44002
รหัสทัวร์
พ.ย. – มี.ค. 62
เดินทาง
9 วัน 6 คืน
ระยะเวลา
MAHAN AIR (W5)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • พิเศษสุดๆ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่
 • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เชอุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
 • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
 • ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
 • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 • ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
 • ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – เตหะราน ( W5050 เวลาบิน 07.30 นาที)
 • วันที่ 2 เตหะราน – อิสตันบูล ( W5112 เวลาบิน 04.15 นาที)
 • วันที่ 3 อิสตันบูล – ชานัคคาเล่
 • วันที่ 4 ชานัคคาเล่ – เปอกามัม – อีชเมียร์
 • วันที่ 5 อีชเมียร์ – คูซาดาซี – เอฟฟิซุส – ปามุคคาเล่
 • วันที่ 6 ปามุคคาเล่ – คัปปาโดเกีย
 • วันที่ 7 คัปปาโดเกีย – เกอเรเม่ – อังการ่า
 • วันที่ 8 อังการ่า – เตหะราน (W5119 เวลาบิน 02.20 นาที)
 • วันที่ 9 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) ( W5051 เวลาบิน 07.51 นาที)