18001
รหัสทัวร์
ม.ค.-พ.ค.
เดินทาง
10วัน 7คืน
ระยะเวลา
Emirate Airlines (EK)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส
 • ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน สัญลักษณ์ของอิสตันบูล
 • เข้าชม พระราชวังทอปกาปึ  พระราชวังเก่าแก่
 • ชม ม้าไม้แห่งทรอย
 • สายการบิน : เอมิเรตส์ (EK)
 • เดินทาง : มกราคม – พฤษภาคม 2562

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • วันที่ 2 : ดูไบ – อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • วันที่ 3 : อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ – เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่
 • วันที่ 4 : เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย – อัซเคลปิออน – เมืองคูซาดาซึ
 • วันที่ 5 : บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิซุส – ร้านเสื้อหนัง – ปามุคคาเล่