05003
รหัสทัวร์
ม.ค.-เม.ย.
เดินทาง
8วัน 5คืน
ระยะเวลา
Turkish Airlines (TK)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • ชมดินแดน 2 ทวีป
 • ชมเมืองโบราณ’ทรอย’
 • นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย
 • พิเศษชมการแสดงระบำหน้าท้อง***เครื่องดื่มไม่อั้น
 • ชอปปิ้งตลาดสไปซ์มาเก็ต
 • พักโรงแรมถ้ำ
 • สายการบิน : Turkish Airlines (TK)
 • เดินทาง : ธันวาคม – เมษายน2562

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ – บินตรงสู่ประเทศตุรกี (กรุงอิสตันบูล)
 • วันที่สอง : ตุรกี – สนามบินอิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวู้ด – ชมเมืองโบราณทรอย
 • วันที่สาม : เมืองอิสเมียร์ – โรงงานผลิตเสื้อหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – คุชาดาสึ
 • วันที่สี่ : คุชาดาสึ – ปามมุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คอนย่า
 • วันที่ห้า : คัปปาโดเกีย – สถานีคารวาน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – นครใต้ดินคาดัค – โรงงานผลิตพรมทอมือ – โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ – ชมการแสดงระบำหน้าท้อง
 • วันที่หก : อังการา – ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม – สุสานท่านอาตาร์เติร์ก – อิสตันบูล
 • วันที่เจ็ด : บลูมอสก์ – อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน – ฮิปโปโดรม – ฮายาโซฟีอา – พระราชวังทอปกาปึ – ชอปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล
 • วันที่แปด : สนามบินอิสตันบูล – กรุงเทพ