44003
รหัสทัวร์
พ.ย. – ธ.ค. 61
เดินทาง
9 วัน 6 คืน
ระยะเวลา
Turkish Airlines (TK)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • พัก ระดับ 4-5 ดาว บินตรง
 • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
 • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 • ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส
 • ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
 • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – อิสตันบลู (บินตรงไม่แวะ)
 • วันที่ 2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล่
 • วันที่ 3 ชานัคคาเล่ – คูซาดาซี – เอฟฟิซุส
 • วันที่ 4 คูซาดาสึ – ปามุคคาเล่
 • วันที่ 5 ปามุคคาเล่ – คอนย่า – คัปปาโดเกีย
 • วันที่ 6 คัปปาโดเกีย – เกอเรเม่ – อังการ่า
 • วันที่ 7 อังการ่า – อิสตันบูล
 • วันที่ 8 อิสตันบูล
 • วันที่ 9 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)