05001
รหัสทัวร์
พ.ย. – ธ.ค. 61
เดินทาง
9 วัน 6 คืน
ระยะเวลา
Turkish Airlines (TK)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • บินตรงสู่อิสตันบูล (บริการอาหาร 2 รอบ) มีจอทีวีทุกที่นั่ง
 • ชมดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ปามุคคาเล่
 • นั่งบอลลูนชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย (ค่าบอลลูนไม่ได้รวมในรายการ)
 • ชมวิหารเซนต์โซเฟีย
 • ชมม้าไม้เมืองทรอย
 • แถมฟรี!! ชุดเมอร์ฮาบา

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันแรก กรุงเทพ – ตุรกี – อิสตันบูล
 • วันที่สอง สนามบินอิสตันบูล – เมืองชานักกาเล – เมืองโบราณทรอย – ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน – เมืองไอวาลิค
 • วันที่สาม คุชาดาสึ – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – โรงงานผลิตเสื้อหนัง – ปามุคคาเล
 • วันที่สี่ ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิธภัณฑ์เมฟลานา
 • วันที่ห้า เมืองคอนย่า – สถานนีคารวาน – เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์เกอเรเม – นครใต้ดินคาดัค – โชว์ระบำหน้าทอง Belly Dance
 • วันที่หก นั่งบอลลูนยมวิวเมืองคับปาโดเกีย (ไม่รวมค่านั่งบอลลูน) – ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ – โรงงานเซรามิค จิวเวอรี่ – เมืองอังการ – ทะเลสาบน้ำเค็ม – กรุงอังการา – สุสานอาตาเตริ์ก
 • วันที่เจ็ด กรุงอังการา – นครอิสตันบูล – ฮายาโซฟีอา – พระราชวังโดลมาบาห์เช่ – ช่องแคบบอสพอรัส
 • วันที่แปด บลูมอสก์ – อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน – ฮิปโปโดรม – ชมพระราชวังทอปกาปึ – ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต
 • วันที่เก้า สนามบินอิสตันบูล – กรุงเทพฯ