44004
รหัสทัวร์
ก.ย. – ธ.ค. 61
เดินทาง
8 วัน 6 คืน
ระยะเวลา
Ukraine International Airlines (PS)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • ชมเมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
 • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
 • ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
 • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 • ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
 • ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
 • ล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน) – กรุงอังการ่า (ประเทศตุรกี)
 • วันที่ 2 อังการ่า – คัปปาโดเกีย – เกอเรเม่
 • วันที่ 3 คัปปาโดเกีย – คอนย่า – ปามุคคาเล่
 • วันที่ 4 ปามุคคาเล่ – เอฟฟิซุส – คูซาดาซึ
 • วันที่ 5 คูซาดาซึ – เปอร์กามัม – ชานัคคาเล่ – อิสตันบูล
 • วันที่ 6 ชานัคคาเล่ – อิสตันบูล
 • วันที่ 7 อิสตันบูล – ยูเครน
 • วันที่ 8 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)