60018
รหัสทัวร์
มี.ค.-เม.ย. 62
เดินทาง
5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Air Asia X (XJ)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • เพลิดเพลิน ชทซากุระ ณ สวนอูเอโนะ
 • นั่งกระเช้าคาจิ คาจิ ชมวิวมุมสูง
 • ชมความงาม ภูเขาไฟฟูจิ
 • เก็บภาพประทับใจ ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี
 • เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่
 • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
 • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 • เดินทางโดยสายการบิน : AIR ASIA X (XJ)

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันแรก : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
 • วันที่สอง : นาริตะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – ชมซากุระ ณ อูเอโนะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 • วันที่สาม : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – กระเช้าคาจิ คาจิ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • วันที่สี่ : โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
 • วันที่ห้า :  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง