60020
รหัสทัวร์
มี.ค.-เม.ย. 62
เดินทาง
5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Air Asia X (XJ)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • ตื่นตาตื่นใจซากุระกว่า 500 ต้น ณ เมืองไซตามะ
 • ชม สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค
 • ขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ
 • เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์ก ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี
 • สักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ แห่งเมืองอุชิคุ
 • พิเศษบุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ ออนเซ้นต้นตำรับ
 • เดินทางโดยสายการบิน : AIR ASIA X (XJ)

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันแรก : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
 • วันที่สอง : นาริตะ – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 • วันที่สาม : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • วันที่สี่ : ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ – เมืองคาวาโกเอะ – ถนนคุราซึคุระ – หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ – ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช – โอไดบะ
 • วันที่ห้า :  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง