54003
รหัสทัวร์
ม.ค.-มี.ค.
เดินทาง
5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Air Asia X (XJ)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • โตเกียวเมืองหลวง มหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย
 • สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวต่างๆ
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ
 • บินตรง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง
 • ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ
 • เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก
 • เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
 • สัมผัสหิมะขาวโพลน พร้อมอิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย
 • สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า
 • ช้อปปิ้งจุใจย่านซาคาเอะ และชินไซบาชิ
 • FREE WIFI ON BUS
 • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 • เดินทางโดยสายการบิน : NOKSCOOT (XW)

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันแรก : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • วันที่สอง :  สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคะคุจิ – เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 • วันที่สาม : นาโกย่า – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า – ชิราคาวาโกะ
 • วันที่สี่ : ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เอ็กซ์โปซิตี้ – เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • วันที่ห้า : สนามบินคันไซ –  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ