54005
รหัสทัวร์
ม.ค.-มี.ค.
เดินทาง
5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Air Asia X (XJ)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • เปิดเส้นทางใหม่ บินตรงนาโกย่า พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง
 • ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน
 • อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
 • ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ
 • อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
 • ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ
 • FREE WIFI ON BUS
 • พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์
 • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 • เดินทางโดยสายการบิน : AIR ASIA X (XJ)

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันแรก : กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง
 • วันที่สอง : สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – เมืองนาโกย่า – วัดโอสุคันนอน –  ช้อปปิ้งย่านโอสุ – เมืองมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาชิ
 • วันที่สาม : ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านใน) – เมืองนากาโน่ – ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • วันที่สี่ : ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกีและเครื่องแต่งกาย) – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบฮามานาโกะ – เมืองนาโกย่า – เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 • วันที่ห้า : เมืองนาโกย่า – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ