41118
รหัสทัวร์
ธ.ค.-มี.ค.
เดินทาง
6วัน 4คืน
ระยะเวลา
THAI AIRWAY (TG)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • สุดคุ้ม!! การเดินทางครั้งเดียวเที่ยว 2 มหานครดังของจีน
 • ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก #กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน)
 • ชมเมืองเก่าสไตล์ยุโรป ชมทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำ #หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ #วิวหอไข่มุก
 • ลิ้มรสเมนูพิเศษ สุกี้มองโกล เป็ดปักกิ่ง ไก่แดง เสี่ยวหลงเปา
 • บินหรูโดยการบินไทย สะสมไมล์ 50% น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม
 • สายการบิน :ไทยสมายล์  (WE)
 • เดินทาง : มกราคม – มีนาคม 2562

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันแรก : กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (TG674 : 23.40-05.20+1)
 • วันที่สอง : ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง
 • วันที่สาม : ร้านหมอนยางพารา-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยกกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
 • วันที่สี่ : ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-นั่งรถไฟความ
  เร็วสูง-เซี่ยงไฮ้
 • วันที่ห้า : หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ย่านซินเทียนตี้
 • วันที่หก : เฉินหวังเมี่ยว-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (TG665 : 17.20-21.15)