34011
รหัสทัวร์
ธ.ค.-ก.พ.
เดินทาง
3วัน 2คืน
ระยะเวลา
China Southern (CZ)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

  • บินตรงไม่เหนื่อย“จางเจียเจี้ย”+เฟิ่งหวง 3วัน2 คืน
  • ชมเมืองหงส์ “เมืองโบราณเฟิ่งหวง” นั่งเรือแจวชมธรรมชาติ
  • สัมผัสความหวาดเสียวเดินบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
  • ขึ้นประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน+ทางเดินกระจกริมผา
  • เดินทางโดยสายการบิน : ไชน่าเซาส์เทิรน์แอร์ไลน์ (CZ)

โปรแกรมการเดินทาง

  • วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองจางเจียเจี้ย – เมืองเฟิ่งหวง(เมืองหงส์) – เมืองโบราณเฟิ่งหวง
  • วันที่สอง : เมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย –« นั่งกระเช้า+ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน+ทางเดินกระจก « – « OPTION SHOW  โชว์จิ้งจอกขาวหรือโชว์เหมยลี่เซียงซี
  • วันที่สาม :จางเจียเจี้ย – ««ไฮไลท์«« วัดใจ กล้า ท้า เสียวกับสะพานเดินกระจกที่ยาวที่สุดในโลก – ภาพวาดเขียนทราย – ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย – สนามบินจางเจียเจี้ย – สนามบินสุวรรณภูมิ