18008
รหัสทัวร์
ม.ค.-เม.ย.
เดินทาง
5วัน 3คืน
ระยะเวลา
THAI AIRWAY (TG)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

  • ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
  • ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG สร้างโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว
  • ชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
  • เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง  สุกี้เห็ด  สุกี้ปลาแซลมอล
  • เดินทางโดยสายการบิน : การบินไทย (TG)

โปรแกรมการเดินทาง

  • วันแรก : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)(10.55-14.05)-ต้าหลี่
  • วันที่สอง : หมู่บ้านซีโจว-ชมทะเลสาบเอ๋อไห่-c-ต้าหลี่-ลี่เจียง-สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่สาม : ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่
  • วันที่สี่ : ต้าหลี่ – คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน- ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง
  • วันที่ห้า : ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(15.20-16.30)