34008
รหัสทัวร์
ม.ค.
เดินทาง
4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Kunming Airlines (KY)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

  • คุนหมิง…ลี่เจียง…ภูเขาหิมะมังกรหยก 4 วัน 3 คืน
  • สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ตลอดทั้งปี “มณฑลยูนนาน”
  • ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์  “ภูเขาหิมะมังกรหยก” เผชิญความสูงที่ 4,506 เมตร
  • ชมทะเลสาบจิ่วไจ้โกวน้อย “ ไป๋สุ่ยเหอ ” เที่ยวชม “ เมืองโบราณลี่เจียง ”
  • เดินทางโดยสายการบิน : คุนหมิงแอร์ไลน์ (KY)

โปรแกรมการเดินทาง

  • วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอูเจียป้า (คุนหมิง)
  • วันที่สอง :  คุนหมิง – เมืองลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่สาม :  เมืองลี่เจียง – « นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นชมภูเขาหิมะมังกรหยก « – ► Special Option ► Helicopter Tour – *Option Show Impression Lijiang (จางอี้โหมว) * – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ – เมืองฉู่โสง
  • วันที่สี่ :  เมืองฉู่โสง – เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – สนามบินคุนหมิง – กรุงเทพฯ