34012
รหัสทัวร์
ก.พ.
เดินทาง
4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Kunming Airlines (KY)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

  • สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ตลอดทั้งปี “มณฑลยูนนาน”
  • ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์  “ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน” เผชิญความสูงที่ 4,223 เมตร
  • นมัสการพระพุทธชินราช “วัดหยวนทง”
  • เที่ยวชม “เมืองโบราณกวนตู้”
  • เดินทางโดยสายการบิน : คุนหมิงแอร์ไลน์ (KY)

โปรแกรมการเดินทาง

  • วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอูเจียป้า (คุนหมิง)
  • วันที่สอง :  คุนหมิง – น้ำตกคุนหมิง – เมืองถ่านเตี้ยน – สวนสตอเบอร์รี่
  • วันที่สาม :  เมืองถ่านเตี้ยน – « ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน(กระเช้า+รถแบตเตอร์รี่)« – เมืองคุนหมิง – *Option Show Impression Of Yunnan *
  • วันที่สี่ : เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – เมืองโบราณกวนตู้ – สนามบินคุนหมิง – กรุงเทพฯ