26002
รหัสทัวร์
ก.ย.61-มี.ค.62
เดินทาง
4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Lucky Air (8L)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง…ที่เมืองตงชวน
 • สัมผัสความเย็นและหิมะ…ภเูขาหิมะเจี๊ยวจื่อ
 • สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง
 • วัดหยวนทง ซึ่ง เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน
 • มนตร์เสน่ห์ เมืองโบราณกวนตู้
 • เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองคุนหมิง 2 คืน, เมืองตงซวน 1 คืน
 • เดินทางสบายโดยสายการบิน LUCKY AIR น้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม
 • โดยสายการบิน : Lucky Air (8L)
 • เดินทาง :ก.ย. 61 – มี.ค. 62

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันที่ 1 :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คุนหมิง
 • วันที่ 2 :คุนหมิง – ถานเตี้ยน – ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่ + กระเช้า) – ตงชวน – แผ่นดินสีแดงสวนผลไม้
 • วันที่ 3 :ถางเตี้ยน – คุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ซุ้มประตูม้าทอง – ซุ้มประตูไก่หยก
 • วันที่ 4 :วัดหยวนทง – เมืองโบราณกวนตู้ – คุนหมิง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ