WC001
รหัสทัวร์
ม.ค. – มี.ค. 62
เดินทาง
9 วัน 6 คืน
ระยะเวลา
Qatar Airways (QR)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • ซานโตรินี่ – มหาวิหารเดลฟี่ – คลองคอรินท์ – กรุงเอเธนส์ – อะโครโปลิส – ล่องเรือซานโตรินี่
 • ชมหมู่บ้าน Pyrgod ชม หาดเพอร์ริสซา (Perrissa Beach) หรือหาดทรายดำ
 • เที่ยวเมืองฟิรา (FIRA TOWN) เมืองหลวงของเกาะซานโตริ
 • สนุกสนานกับการนั่งลา DONKEY ขึ้นชมวิวบนหน้าผา
 • เข้าชม อะโครโปลิส (Acropolis)ตั้งอยู่บนยอดเขา

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา
 • วันที่ 2 โดฮา – เอเธนส์ – แหลมซูเนี่ยน – วิหารโพไซดอน
 • วันที่ 3 เอเธนส์ – เรือเฟอร์รี่ สู่เกาะซานโตรินี่ พักสองคืน – หมู่บ้านเอีย – ชมเมืองเก่า
 • วันที่ 4 เกาะซานโตรินี่ – นั่งกระเช้าชมเมืองฟิร่า – ล่องเรือชมภูเขาไฟ
 • วันที่ 5 ซานโตรินี่ – บินไฟล์ภายในสู่กรุงเอเธนส์ – ช้อปปิ้ง
 • วันที่ 6 เอเธนส์ – เดลฟี่ – เข้าชมวิหารอพอลโลวันที่ 7 เดลฟี่ – คอรินท์ – เอเธนส์ – ชมเมือง
 • วันที่ 8 เอเธนส์ – อะโครโปลิส – ย่านพลาก้า สแควร์ – สนามบิน
 • วันที่ 9 โดฮา – กรุงเทพฯ