ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 6วัน 4คืน (XJ)

ไฮไลท์โปรแกรม : อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดา
54001
ม.ค.-มี.ค.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 5 วัดดัง 1วัน (SL)

ไฮไลท์โปรแกรม : ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพร
05004
ธ.ค.-มี.ค.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง 4วัน 3คืน (IT)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมตึกไทเป 101( ไม่รวมชมวิวชั้น89) ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมหมู่บ้านสีลูกกวาด เมนู
04012
ธ.ค.-มี.ค.

ทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASTIC โรงแรมถ้ำ 9วัน 6คืน (W5)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมดินแดน 2 ทวีป ชมเมืองโบราณ'ทรอย' นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ชอปปิ้งตลาดสไปซ์มาเก็ต พักโรงแรมถ้ำ สา
70002
ม.ค.-ก.พ.

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ 8วัน 5คืน (TK)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมดินแดน 2 ทวีป ชมเมืองโบราณ'ทรอย' นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย พิเศษชมการแสดงระบำหน้าท้อง***เครื่องดื่มไม่อั้น ชอปปิ้งตลาดสไปซ์มาเก็ต พักโ
05003
ม.ค.-เม.ย.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน พักหรู 5 ดาว 3วัน 2คืน (FD)

ไฮไลท์โปรแกรม : ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูช
05003
ธ.ค.-มี.ค.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (DD)

ไฮไลท์โปรแกรม : ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน และพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมพระราชวังบุเรง
05002
ธ.ค.-มี.ค.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3วัน 2คืน (DD)

ไฮไลท์โปรแกรม : ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า เจดีย์เก่าแก่แห่งเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจไจ๊เข
05001
ธ.ค.-มี.ค.

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซิปัน 3วัน 2คืน (SL)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน นั่งกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน ยอดเขาที่สุดในอินโดจีน ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ สายการบิน : Thai Lion Air (SL) เดิน
05022
ธ.ค.-มี.ค.