00003 ทัวร์ภูฏาน Luxury 4 Stars 5วัน4คืน ทิมพู พาโร พูนาคา โดยสายการบินภูฏาน (B3)

Bhutan Airline (B3)
สายการบิน
4 Stars
ที่พัก
Bhutan
ประเทศ
Apr, Aug, Feb, Jan, Jul, Jun, May
เดินทาง
00003
รหัสทัวร์
5Day4Night
ระยะเวลา

ทัวร์ไฮไลท์

 

เก็บความประทับใจที่ประเทศภูฏาน พักโรงแรม 4 ดาวทุกคืน เลือกโรงแรมวิวดีเหมาะกับทุกเมือง เก็บครบทุกสถานที่สำคัญ

 • พาท่านเดินทางขึ้นเขา สักการะวัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ (ท่านสามารถขี่ม้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • เที่ยวชมป้อมปราการทั้งสามเมือง ทิมพูซอง พาโรซอง และ พูนาคาซอง
 • ถ่ายรูปวิวทิมพูที่พระใหญ่ ชมตัวทาคิน สักการะมหาสถูป
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว คัดทุกเมืองเพื่อความประทับใจ
 • ใส่ชุดประจำชาติภูฏาน 1 วัน
 • มีการแสดงระบำหน้ากากและระบำพื้นบ้าน (สำหรับ 12 ท่านขึ้นไป)
 • เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยและมีอาหารไทยเสริมตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการ:

 

วันเดินทาง เดือน ราคาผู้ใหญ่ /

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กต่ำกว่า 12 ปี

 

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

26-1 กุมภาพันธ์ 61,900 59,900 8900
4-8 มีนาคม 63,900 61,900 8900
18-22 63,900 61,900 8900
2-6 (วันจักรี) เมษายน 63,900 61,900 8900
11-15 (วันสงกรานต์) 63,900 61,900 8900
2-6 (วันวิสาขบูชา) พฤษภาคม 63,900 61,900 8900
6-10 (วันวิสาขบูชา) 63,900 61,900 8900
27-31 63,900 61,900 8900
3-7

(วันหยุดวันเฉลิมพระชนพรรษา)

มิถุนายน 61,900 59,900 8900
2-6

(วันอาสาฬหบูชา)

กรกฎาคม 61,900 59,900 8900
24-28

(วันหยุดวันเฉลิมพระชนพรรษา)

61,900 59,900 8900
12-16 สิงหาคม 61,900 59,900 8900

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 

***เดินทางตั้งแต่15 ท่านแต่ไม่เกินกรุ๊ปละ 16 ท่านพร้อมหัวหน้าทัวร์ไทย

**** หากผู้เดินทางไม่ครบท่านสามารถออกเดินทางโดยมีผู้ส่งกรุ๊ปที่สนามบินและมีไกด์ภูฏานดูแลตลอดการเดินทางที่ประเทศภูฏานได้ตั้งแต่ 4 ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์:

 

 1. ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินหรือประกาศจากรัฐบาลประเทศภูฏาน
 2. การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางอย่างน้อย 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง
 3. ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน แต่ไม่ต่ำกว่า 4 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางจากประเทศไทย แต่ยังท่านสามารถเดินทางด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเพิ่มเงิน โดยมีไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ(พูดภาษาอังกฤษ)ที่รับรองโดยรัฐบาลภูฏานให้การบริการท่านตลอดการเดินทาง
 4. เมื่อทำการออกตั๋วเครื่องบินแล้วและมีการยกเลิกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทไม่สามารถทำการรีฟันด์ตั๋วได้เนื่องจากเงื่อนใขของสายการบิน
 5. เปลี่ยนแปลงเวลาบินตามสายการบินโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากภูฏานมีเพียงสองสายการบินและมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบินอย่างต่อเนื่อง
 6. การแสดงระบำหน้ากากสำหรับ 12 ท่านไป หากไม่ครบสามารถชำระเงินเพิ่มเติมกรุ๊ปละ USD120

Bhutan Airline (B3)
สายการบิน
4 ดาว
ที่พัก
ภูฏาน
ประเทศ
ก.ค., ก.พ., พ.ค., ม.ค., มิ.ย., ส.ค., เม.ย.
เดินทาง
00003
รหัสทัวร์
5วัน4คืน
ระยะเวลา

ทัวร์ไฮไลท์

 

เก็บความประทับใจที่ประเทศภูฏาน พักโรงแรม 4 ดาวทุกคืน เลือกโรงแรมวิวดีเหมาะกับทุกเมือง เก็บครบทุกสถานที่สำคัญ

 • พาท่านเดินทางขึ้นเขา สักการะวัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ (ท่านสามารถขี่ม้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • เที่ยวชมป้อมปราการทั้งสามเมือง ทิมพูซอง พาโรซอง และ พูนาคาซอง
 • ถ่ายรูปวิวทิมพูที่พระใหญ่ ชมตัวทาคิน สักการะมหาสถูป
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว คัดทุกเมืองเพื่อความประทับใจ
 • ใส่ชุดประจำชาติภูฏาน 1 วัน
 • มีการแสดงระบำหน้ากากและระบำพื้นบ้าน (สำหรับ 12 ท่านขึ้นไป)
 • เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยและมีอาหารไทยเสริมตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการ:

 

วันเดินทาง เดือน ราคาผู้ใหญ่ /

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กต่ำกว่า 12 ปี

 

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

26-1 กุมภาพันธ์ 61,900 59,900 8900
4-8 มีนาคม 63,900 61,900 8900
18-22 63,900 61,900 8900
2-6 (วันจักรี) เมษายน 63,900 61,900 8900
11-15 (วันสงกรานต์) 63,900 61,900 8900
2-6 (วันวิสาขบูชา) พฤษภาคม 63,900 61,900 8900
6-10 (วันวิสาขบูชา) 63,900 61,900 8900
27-31 63,900 61,900 8900
3-7

(วันหยุดวันเฉลิมพระชนพรรษา)

มิถุนายน 61,900 59,900 8900
2-6

(วันอาสาฬหบูชา)

กรกฎาคม 61,900 59,900 8900
24-28

(วันหยุดวันเฉลิมพระชนพรรษา)

61,900 59,900 8900
12-16 สิงหาคม 61,900 59,900 8900

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 

***เดินทางตั้งแต่15 ท่านแต่ไม่เกินกรุ๊ปละ 16 ท่านพร้อมหัวหน้าทัวร์ไทย

**** หากผู้เดินทางไม่ครบท่านสามารถออกเดินทางโดยมีผู้ส่งกรุ๊ปที่สนามบินและมีไกด์ภูฏานดูแลตลอดการเดินทางที่ประเทศภูฏานได้ตั้งแต่ 4 ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์:

 

 1. ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินหรือประกาศจากรัฐบาลประเทศภูฏาน
 2. การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางอย่างน้อย 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง
 3. ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน แต่ไม่ต่ำกว่า 4 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางจากประเทศไทย แต่ยังท่านสามารถเดินทางด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเพิ่มเงิน โดยมีไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ(พูดภาษาอังกฤษ)ที่รับรองโดยรัฐบาลภูฏานให้การบริการท่านตลอดการเดินทาง
 4. เมื่อทำการออกตั๋วเครื่องบินแล้วและมีการยกเลิกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทไม่สามารถทำการรีฟันด์ตั๋วได้เนื่องจากเงื่อนใขของสายการบิน
 5. เปลี่ยนแปลงเวลาบินตามสายการบินโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากภูฏานมีเพียงสองสายการบินและมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบินอย่างต่อเนื่อง
 6. การแสดงระบำหน้ากากสำหรับ 12 ท่านไป หากไม่ครบสามารถชำระเงินเพิ่มเติมกรุ๊ปละ USD120