00004 ทัวร์ภูฏาน เทศกาลระบำหน้ากาก Paro Tshechu 5วัน4คืน โดยสายการบินภูฏาน (B3)

ทัวร์ไฮไลท์   เที่ยวเทศกาลระบำหน้ากาก ณ เมืองพาโร พิธีทางศาสนาที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างมาเยี่ยมชม เที่ยวครบ3เมือง พักที่พักวิวสวย พาท่านเข้าชมเทศกาลระบำหน้ากาก ณ ป้อมปราการเมืองพาโร พาท่านเดินทางขึ้นเขา สักการะวัด
Bhutan Airline (B3)
3 ดาว
ภูฏาน

00003 ทัวร์ภูฏาน Luxury 4 Stars 5วัน4คืน ทิมพู พาโร พูนาคา โดยสายการบินภูฏาน (B3)

ทัวร์ไฮไลท์   เก็บความประทับใจที่ประเทศภูฏาน พักโรงแรม 4 ดาวทุกคืน เลือกโรงแรมวิวดีเหมาะกับทุกเมือง เก็บครบทุกสถานที่สำคัญ พาท่านเดินทางขึ้นเขา สักการะวัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ (ท่านสามารถขี่ม้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
Bhutan Airline (B3)
4 ดาว
ภูฏาน

00002 ทัวร์แกรด์ภูฏาน 7 วัน 6 คืน มีบินภายใน โดยสายการบินภูฏาน (B3)

ทัวร์ไฮไลท์   เที่ยว 7 เมือง พาโร ทิมพู พูนาคา หุบเขาผอบจิกะ กังเต ตรองซ่า บุมตัง + บินภายใน เก็บความประทับใจทุกเมืองท่องเที่ยวภูฏาน เก็บครบทุกสถานที่สำคัญ บินภายใน 1 เที่ยว พักโรงแรมคุณภาพวิวสวย พาท่านเดินทางขึ้นเข
Bhutan Airline (B3)
3 ดาว
ภูฏาน

00001 ทัวร์ภูฏาน Beautiful Bhutan 5 วัน 4 คืน พาโร ทิมพู พูนาคา โดย Bhutan Airline (B3)

ทัวร์ไฮไลท์   เก็บความประทับใจที่ประเทศภูฏาน พักโรงแรมวิวสวยในเมืองพาโรและพูนาคา พักใจกลางเมืองทิมพูสะดวก เก็บครบทุกสถานที่สำคัญ พาท่านเดินทางขึ้นเขา สักการะวัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ (ท่านสามารถขี่ม้าได้โดยไม่มีค่าใ
Bhutan Airline (B3)
3 ดาว
ภูฏาน
ภูฏาน

ภูฏาน

ทัวร์ภูฏาน

4 tours

00004 ทัวร์ภูฏาน เทศกาลระบำหน้ากาก Paro Tshechu 5วัน4คืน โดยสายการบินภูฏาน (B3)

ทัวร์ไฮไลท์   เที่ยวเทศกาลระบำหน้ากาก ณ เมืองพาโร พิธีทางศาสนาที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างมาเยี่ยมชม เที่ยวครบ3เมือง พักที่พักวิวสวย พาท่านเข้าชมเทศกาลระบำหน้ากาก ณ ป้อมปราการเมืองพาโร พาท่านเดินทางขึ้นเขา สักการะวัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ (ท่านสามารถขี่ม้าได้โดย
Bhutan Airline (B3)
3 ดาว
ภูฏาน

00003 ทัวร์ภูฏาน Luxury 4 Stars 5วัน4คืน ทิมพู พาโร พูนาคา โดยสายการบินภูฏาน (B3)

ทัวร์ไฮไลท์   เก็บความประทับใจที่ประเทศภูฏาน พักโรงแรม 4 ดาวทุกคืน เลือกโรงแรมวิวดีเหมาะกับทุกเมือง เก็บครบทุกสถานที่สำคัญ พาท่านเดินทางขึ้นเขา สักการะวัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ (ท่านสามารถขี่ม้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เที่ยวชมป้อมปราการทั้งสามเมือง ทิมพ
Bhutan Airline (B3)
4 ดาว
ภูฏาน

00002 ทัวร์แกรด์ภูฏาน 7 วัน 6 คืน มีบินภายใน โดยสายการบินภูฏาน (B3)

ทัวร์ไฮไลท์   เที่ยว 7 เมือง พาโร ทิมพู พูนาคา หุบเขาผอบจิกะ กังเต ตรองซ่า บุมตัง + บินภายใน เก็บความประทับใจทุกเมืองท่องเที่ยวภูฏาน เก็บครบทุกสถานที่สำคัญ บินภายใน 1 เที่ยว พักโรงแรมคุณภาพวิวสวย พาท่านเดินทางขึ้นเขา สักการะวัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ (ท่านสามารถ
Bhutan Airline (B3)
3 ดาว
ภูฏาน

00001 ทัวร์ภูฏาน Beautiful Bhutan 5 วัน 4 คืน พาโร ทิมพู พูนาคา โดย Bhutan Airline (B3)

ทัวร์ไฮไลท์   เก็บความประทับใจที่ประเทศภูฏาน พักโรงแรมวิวสวยในเมืองพาโรและพูนาคา พักใจกลางเมืองทิมพูสะดวก เก็บครบทุกสถานที่สำคัญ พาท่านเดินทางขึ้นเขา สักการะวัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ (ท่านสามารถขี่ม้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เที่ยวชมป้อมปราการทั้งสามเมือ
Bhutan Airline (B3)
3 ดาว
ภูฏาน