ใต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน (XW)

ไฮไลท์โปรแกรม : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ ชมวั
26008
ก.พ.-มี.ค.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง 4วัน 3คืน (IT)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมตึกไทเป 101( ไม่รวมชมวิวชั้น89) ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมหมู่บ้านสีลูกกวาด เมนู
04012
ธ.ค.-มี.ค.

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Feel Love ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4วัน 3คืน (IT)

ไฮไลท์โปรแกรม : พัก:ไทเป 2คืน เถาหยวน 1คืน เมนูพิเศษ: ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว สายการบิน : TIGER AIR (IT) เดินทาง :  พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62 โปรแกรมการ
26007
พ.ย.61 – มี.ค. 62

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan No.One ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน (XW)

ไฮไลท์โปรแกรม : เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่
26006
พ.ย. 61 – ก.พ. 62

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน 5 วัน 4 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชิมขนมโบราณแบบข
18003
ช่วงเทศกาลปีใหม่

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ALISHAN 6 วัน 4 คืน (XW)

ไฮไลท์โปรแกรม : ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับ ซับซ้อนล้อมรอบ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญ มาจาก
26003
ก.ย.61-ม.ค.62

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER SUMMER 4วัน 3คืน (IT)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมตึกไทเป 101 ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา อาหารพิเศษ:พระกระโดดกำแพง ,ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลไต้หวัน โดยสายกา
04010
พ.ค.-ต.ค.