ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซิปัน 3วัน 2คืน (SL)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน นั่งกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน ยอดเขาที่สุดในอินโดจีน ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ สายการบิน : Thai Lion Air (SL) เดิน
05022
ธ.ค.-มี.ค.

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 4วัน 3คืน (SL)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินดดจีน นั่งกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน ยอดเขาที่สุดในอินโดจีน นั่งเรือกระจาดชม ถ้ำตามก๊ก พักซาปา 2 คืน สายการบิน : Th
05023
ธ.ค.-มี.ค.

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ (NEW YEAR) 4วัน 3คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : พิเศษ..เที่ยวสุดคุ้ม บินโดยสายการบินไทย เครื่องลำใหญ่ พักโรงแรมเมืองตากอากาศซาปา เมืองแห่งขุบเขา พัก 2คืนเต็มอิ่ม ล่องเรือกระจาดจ่างอาน นิงห
30009
ธ.ค. – ปีใหม่

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน 4วัน 3คืน (QR)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน พิเศษสุดนั่งรถไฟไต่เขาเพื่อขึ้นกระเช้าฟานซีปัน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย เมนูสุกี้แซลมอน ซาป
30008
ต.ค.-ธ.ค.

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ นั่งกระเช้าฟานซิปัน 5วัน 4คืน (VJ)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน นั่งกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน ยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ชมการแสดง
05021
ต.ค.-ธ.ค.

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ 3 วัน 2 คืน (SL)

ไฮไลท์โปรแกรม : คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ พิเศษ
37003
ต.ค.-มี.ค.62

เวียดนามเหนือ ซินจ่าว ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน (QR)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน นั่งกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน ยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ชมการแสดง
05018
ต.ค.-พ.ย.

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4วัน 3คืน (VJ)

ไฮไลท์โปรแกรม : กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำซึ่งเป็นศิลปะพื
05012
ก.ย.-ธ.ค.

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน (FD)

ไฮไลท์โปรแกรม : กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่
05014
ส.ค.61-ม.ค.62